Informator o studiach prowadzonych na Wydziale Filozofii w roku ak. 2010/2011

 

W opracowaniu Informatora o studiach
prowadzonych na Wydziale Filozofii
w roku akademickim 2010/2011
udział wzięli:

  • Paweł Gondek
  • ks. Stanisław Janeczek
  • Paweł Kawalec
  • ks. Piotr Moskal
  • Anna Starościc
  • Marian Wnuk

[tekst Informatora]

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2011, godz. 09:38 - Andrzej Zykubek