W imieniu Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
Pana Mariusza Haładyja przekazujemy informację o IV edycji
konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku
pamięci Stanisława Bukowieckiego.

Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy prac magisterskich
napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie
wcześniej niż 15 maja 2018 roku i nie później niż 31 sierpnia 2020
roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w
zakresie nauk prawnych.

 

Link do strony ze szczegółami konkursu:

 

https://prokuratoria.gov.pl/iv-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego,new,mg,21.html,158

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2020, godz. 13:26 - Adam Jankowski