Wydział Prawa i Administracji
oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

wspólnie z Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,
Katedrą Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego
oraz
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zapraszają studentów do udziału w

IV Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej w języku angielskim

na temat
THE ROLE OF THE UNITED NATIONS IN THE CONTEMPORARY WORLD

 

Konferencja odbędzie się dnia 26 kwietnia 2016 roku

na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

 

 

więcej informacji

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2016, godz. 19:26 - Adam Jankowski