IX Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Publicznej pt. Odpowiedzialność w administracji publicznej

 

Stowarzyszenie Edukacji I Katedra Prawa Administracyjnego

Administracji Publicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jana Pawła II

 

przy współpracy:

 

Wyższej Szkoły Handlowej Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Biznesu

w Radomiu Politechniki Radomskiej im. Bpa Jana Chrapka

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

 

oraz władz samorządowych

zapraszają do udziału w

 

IX Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej pt.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

Konferencja odbędzie się w dniach 25-27 maja 2008 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko

 

Patronat:

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Komitet Honorowy:

J. Eks. Ks. Bp dr Zygmunt Zimowski - Biskup Radomski (przewodniczący)

Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki

Adam Struzik - Marszałek Województwa Radomskiego

Andrzej Kosztowniak - Prezydent Radomia

Tadeusz Osiński - Starosta Radomski

Dariusz Rzeczkowski - Wójt Gminy Jedlnia Letnisko

Prof. dr hab. Mirosław Luft - Rektor Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Prof. dr hab. Jan Żuchowski - Dziekan Wydziału Ekonomii Politechniki Radomskiej

Dr Elżbieta Kielska - Rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu

Dr Barbara Bonisławska - Rektor Wyższej Szkoły Biznesu im. Bpa Jana Chrapka w Radomiu

 

Komitet Organizacyjny:

Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL

Mgr Katarzyna Krzysiak

Mgr Krzysztof Dobieżyński

 

 

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 500,00 zł. Koszt obejmuje uczestnictwo w obradach, zakwaterowanie, wyżywienie, imprezy towarzyszące oraz materiały konferencyjne.

Wpłatę należy dokonać do dnia 30 kwietnia 2008 r. na konto Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (ul. Dojlidy Fabryczne 26,15-555 Białystok):

Pekao SA I Oddział Białystok  72 1240 1154 1111 0000 2149 1698

Zgłoszenia do udziału w konferencji (w tym także materiałów do publikacji pokonferencyjnej) prosimy dokonać na załączonym druku do dnia 30 kwietnia 2008 r. na adres:

I Katedra Prawa Administracyjnego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 

Dodatkowe informacje: Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL

tel. 048604774447; e-mail: makowiec@kul.lublin.pl

 

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

 

NIEDZIELA - 25 maja 2008 r.

 

Od godz. 14.00 przyjazd i zakwaterowanie uczestników (Uczestnicy przyjeżdżający pociągiem do

Radomia będą oczekiwani w Czytelni w budynku Wyższej Szkoły Handlowej w

Radomiu, ul. Domagalskiego7A - 200 m od dworca i stamtąd będą przewiezieni do

Jedlni Letnisko)

16.00 Msza święta w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Jedlni Letnisko

18.00 Kolacja

20.00 Ognisko

 

PONIEDZIAŁEK - 26 maja 2008 r.

 

7.00 Śniadanie

9.30 Uroczyste otwarcie Konferencji - Referat wprowadzający

10.30 Przerwa na kawę

11.00 I sesja konferencyjna

13.00 Obiad

14.00 Wycieczka po Puszczy Kozienickiej (bryczkami, rowerami lub pieszo z

przewodnikiem)

15.30 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej

16.00 II sesja konferencyjna

18.30 Koncert muzyki poważnej

19.00 Uroczysta kolacja

 

WTOREK - 27 maja 2008 r.

 

7.00 Śniadanie

9.30 III Sesja konferencyjna

11.00 Przerwa na kawę

11.30 IV sesja konferencyjna

13.00 Zamknięcie konferencji

13. 30 Obiad

......................................................................

( Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz prof. KUL)

 

IX Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej

Odpowiedzialność w administracji publicznej"

 

Jedlnia Letnisko, 25- 27 maja 2008 r.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Termin dokonywania zgłoszenia i przelewu: 30 kwietnia 2008 r.

 

Imię

 

 

Nazwisko

 

 

Tytuł/stopień naukowy

 

Instytucja

 

 

Adres

 

 

Adres do korespondencji

 

 

Tel. kontaktowy

Fax :

E-mail

 

 

 

DANE DO FAKTURY

Imię i nazwisko/Instytucja

 

Adres
NIP 

Opłata konferencyjna: 500 PLN

(Materiały konferencyjne, wyżywienie (lunch, uroczysta kolacja), zakwaterowanie)

Forma płatności: przelew na konto

Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej

ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok

Bank Pekao SA I Oddział Białystok

numer konta: 7212401154-11110000-21491698

e-mail: seap@seap.org.pl

 

Data przelewu opłaty konferencyjnej : ___ / ___ / ___ /

 

Uwaga: warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dołączenie do zgłoszenia potwierdzenia przelewu.

 

Podpis: Data:

Autor: Katarzyna Krzysiak
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2012, godz. 16:17 - Marta Ordon