Spis treści

 

Wprowadzenie | 5

Wstęp | 11

 1. O filozofii Karola Wojtyły
  • Pozycja filozoficzna Karola Wojtyły | 23
  • Karol Wojtyła a fenomenologia | 41
  • Wiara i rozum. Na marginesie encykliki Fides et ratio | 49
 2. Osoba
  • Natura czy osoba? |57
  • Osoba jako dar | 79
  • Osoba i wspólnota |95
  • Człowiek – istota przeżywająca | 129
  • Godność człowieka | 153
 3. Osoba i społeczeństwo
  • Myśl filozoficzno-społeczna Karola Wojtyły | 167
  • Nauczanie społeczne Jana Pawła II | 183
  • Podmiotowy charakter wspólnoty | 201
  • Personalizm myśli społecznej | 209
  • Człowiek i kultura w ujęciu papieża Jana Pawła II | 221
  • Globalizacja w nauczaniu Jana Pawła II | 235
 4. Etyka, prawo naturalne, prawa człowieka
  • Sumienie | 255
  • Ewangelia a prawa człowieka | 269
  • Prawa człowieka | 285
 5. Wolność
  • Natura, osoba, wolność | 305
  • Samostanowienie osoby | 313
  • Prawda wolności. Na marginesie encykliki Veritatis splendor | 327
  • Odwaga rozumu | 337
  • O pedagogicznej myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II | 345

Zakończenie | 351

Nota redakcyjna | 369

 

 [galkowski_szkice_spis.pdf]

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2017, godz. 20:23 - Andrzej Zykubek