Kalendarium

Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

2019-

 

2019

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem honorowym Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim” oraz Walne Zebranie SAWP KUL, KUL, Lublin, 12 stycznia 2019 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

Podczas Walnego Zebrania SAWP KUL zostały wręczone Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.

 

Laureaci Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

 

2019

 

Marek Jurek

ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

 

Informacja na stronie Katedry

 

*****

III Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju. Wizja Europy św. Jana Pawła II”. Sesja w Velehradzie: „«Aby wszyscy stanowili jedno» Święci Cyryl i Metody – właściwy model inkulturacji dla przyszłej Europy”, Sala Słowiańska Liceum im. Antonina C. Stojana, Velehrad, Czechy, 11 maja 2019 r. Organizatorzy: Fundacja „Myśląc Ojczyzna”; Abp Jan Graubner, Metropolita Ołomuniecki.

*****

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka „Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy”, KUL, Lublin, 24-25 maja 2019 r. Organizatorzy: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie,  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

 

Relacja w TVP3 Lublin

Galeria zdjęć z konferencji

Informacja na stronie Katedry

 

*****

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów bankowości – bankowość centralna w Polsce i na świecie”, KUL, Lublin, 25 maja 2019 r. Organizatorzy: Katedra Historii Ustroju i Prawa KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Fundamenta.

*****

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 1 czerwca 2019 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

*****

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wigry, śladami historii” w ramach Programu „Niepodległa” i Ruchu „Europa Christi” pod patronatem honorowym J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pana Artura Kosińskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Wigry, 20 lipca 2019 r. Organizatorzy: Niepodległa, Ruch „Europa Christi”, Akcja Katolicka, fundacja Wigry Pro, Województwo Podlaskie.

*****

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva” [Finansowanie Kościoła – współoddziaływanie prawa kanonicznego i wyznaniowego], Kapušany, Słowacja, 27 lipca 2019 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

*****

Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich i Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego „Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa, 8-10 września 2019 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Metropolitalny w Częstochowie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 


Informacja na stronie Tygodnika Katolickiego Niedziela

Galeria zdjęć z konferencji

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2019, godz. 14:08 - Magdalena Sawa