Kalendarium

Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

2019-

 

2019

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem honorowym Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim” oraz Walne Zebranie SAWP KUL, KUL, Lublin, 12 stycznia 2019 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

Podczas Walnego Zebrania SAWP KUL zostały wręczone Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.

 

Laureaci Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

 

2018

 

Marek Jurek

ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

 

Informacja na stronie Katedry

 

*****

III Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju. Wizja Europy św. Jana Pawła II”. Sesja w Velehradzie: „«Aby wszyscy stanowili jedno» Święci Cyryl i Metody – właściwy model inkulturacji dla przyszłej Europy”, Sala Słowiańska Liceum im. Antonina C. Stojana, Velehrad, Czechy, 11 maja 2019 r. Organizatorzy: Fundacja „Myśląc Ojczyzna”; Abp Jan Graubner, Metropolita Ołomuniecki.

*****

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka „Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy”, KUL, Lublin, 24-25 maja 2019 r. Organizatorzy: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie,  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

 

Relacja w TVP3 Lublin

Galeria zdjęć z konferencji

Informacja na stronie Katedry

 

*****

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów bankowości – bankowość centralna w Polsce i na świecie”, KUL, Lublin, 25 maja 2019 r. Organizatorzy: Katedra Historii Ustroju i Prawa KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Fundamenta.

*****

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 1 czerwca 2019 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

*****

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wigry, śladami historii” w ramach Programu „Niepodległa” i Ruchu „Europa Christi” pod patronatem honorowym J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pana Artura Kosińskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Wigry, 20 lipca 2019 r. Organizatorzy: Niepodległa, Ruch „Europa Christi”, Akcja Katolicka, fundacja Wigry Pro, Województwo Podlaskie.

*****

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva” [Finansowanie Kościoła – współoddziaływanie prawa kanonicznego i wyznaniowego], Kapušany, Słowacja, 27 lipca 2019 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

*****

Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich i Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego „Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa, 8-10 września 2019 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Metropolitalny w Częstochowie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 


Informacja na stronie Tygodnika Katolickiego Niedziela

Galeria zdjęć z konferencji

 

*****

Nakładem Wydawnictwa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod redakcją ks. Mirosława Sitarza ukazał się „Leksykon Prawa Kanonicznego” [Lublin 2019, ISBN 978-83-948764-7-0, ISBN 978-83-8101-301-7, ss. 1692].

 

Informacja na stronie Katedry

 

 

*****

Sesja nitrzańska III Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. „Wizja Europy św. Jana Pawła II”, Nitra, 25-26 września 2019 r. Organizatorzy: Diecezja Nitrzańska, Ruch „Europa Christi”.

*****

Z dniem 1 października Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego uległa przekształceniu w formie zmiany składu osobowego. Do katedry dołączyli o. prof. dr hab. Wiesław Bar z Katedry Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych oraz ks. dr hab. Paweł Kaleta z Katedry Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego.

*****

III Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi»

Sesja: Kościół i państwo w służbie rodziny

 

KUL, 16 października 2019 r.

 

 

Sesja lubelska III Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. „Kościół i państwo w służbie rodziny” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, KUL, Lublin, 16 października 2019 r.; Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 17 października 2019 r. Organizatorzy: Fundacja „Myśląc Ojczyzna”, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Informacja na stronie Katedry

Relacja w TVP3 Lublin

 

*****

21 października w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski odbyła się prezentacja Leksykonu Prawa Kanonicznego.

 

Informacja na stronie Konferencji Episkopatu Polski

Galeria zdjęć

 

*****

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Financing of Churches and Religious Societies in the Modern Democratic State”, Trnava, 12 listopada 2019 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Trnawskiego Uniwersytetu w Trnawie, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Cyrylometodiański Wydział Teologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Wydział Zarządzania Południowego Uniwersytetu Federalnego w Rosji.

*****

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Churches and Religious Societies in a Modern Democratic Society”, Trnava, 13 listopada 2019 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Trnawskiego Uniwersytetu w Trnawie, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Cyrylometodiański Wydział Teologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Wydział Prawa Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego.

*****

Sesja lwowska III Międzynarodowego Kongresu Europa Christi „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. „Wpływ chrześcijaństwa na stabilność Narodów Europy” pod patronatem honorowym Jego Ekscelencji Abp. dr. Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego, Kuria Metropolitalna Obrządku Łacińskiego we Lwowie, Instytut Teologiczny im. Św. Abp. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Lwów, 18-20 listopada 2019 r. Organizatorzy: Archidiecezja Lwowska Kościoła Łacińskiego na Ukrainie, Konferencja Zakonów Żeńskich i Męskich obrządku łacińskiego na Ukrainie, Fundacja „Myśląc Ojczyzna”, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Teologiczny im. Św. Abp. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych na Ukrainie, Katedra Historii Współczesnej Ukrainy im. Michaiła Hruszewskiego Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ivana Franki.

 

2020

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stefan Kardynał Wyszyński – absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL” oraz Walne Zebranie SAWP KUL, KUL, Lublin, 18 stycznia 2020 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

Laureaci Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

 

2019

 

abp prof. dr hab. Marek Jędraszewski

ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło

 

Relacja w TVP

Relacja w TVP3 Lublin

Informacja na stronie Archidiecezji Krakowskiej

Informacja na stronie Katedry

 

*****

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Noli metuere et noli timere” połączona z wręczeniem Księgi Jubileuszowej z okazji 30-lecia święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza, KUL, Lublin, 1 lutego 2020 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Informacja na stronie Tygodnika Katolickiego Niedziela (lubelska)

Informacja na stronie Katedry

*****

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2020, godz. 12:48 - Magdalena Sawa