STUDIA II STOPNIA

Dla cyklu kształcenia 2022-2024


Ogólna charakterystyka programu

Efekty uczenia się

Program studiów


Rok I - semestr I (2022/2023)

 

1. Historia form i gatunków muzycznych
2. Dzieje myśli o muzyce z elementami estetyki
3. Komputerowa edycja partytury muzycznej
4. Metodologia badań muzykologicznych
5. Metodologia badań etnomuzykologicznych

 

   [Zajęcia do wyboru]

6. Organy / Fortepian
7. Seminarium magisterskie [jedno do wyboru]:
    - Instrumentologia
    - Polifonia religijna
    - Etnomuzykologia i hymnologia

8-9. Wykłady fakultatywne [do wyboru, 2 wykłady obowiązkowo]
    - Źródła monodii liturgicznej
    - Repertuar gregoriański
    - Historia opery i teatru muzycznego
    - Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalno-instrumentalnej

 

Specjalizacja 1:

Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
10. Podstawowe pojęcia psychologii
11. Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się
12. Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego
13. Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży
14. Podstawy dydaktyki
15. Dydaktyka nauczania przedmiotu "Audycje muzyczne"

 

Specjalizacja 2:

Animacja kultury muzycznej
10. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
11. Etykieta człowieka sztuki i artystyczny savoire vivre
12. Muzyka w kulturze i przestrzeni społecznej
13. Multimedia a prawa autorskie

 

Rok I - semestr II (2022/2023)


1. Antropologia muzyki
2. Obcojęzyczna terminologia muzyczna
3. Muzyczne tradycje Europy
4. Ikonografia instrumentów muzycznych
5. Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalnej
6. Czytanie partytur

 

[Zajęcia do wyboru]
7. Zajęcia prowadzone w języku obcym [jeden wykład do wyboru]
8. Organy / Fortepian [kontynuacja wyboru z semestru I]
9. Seminarium magisterskie [kontynuacja wyboru z semestru I]:
    - Instrumentologia
    - Polifonia religijna
    - Etnomuzykologia i hymnologia

10-11. Wykłady fakultatywne [do wyboru, 2 wykłady obowiązkowo]:
    - Historia organów w Polsce
    - Chóralistyka
    - Harmonia modalna
    - Kultury muzyczne świata

 

Specjalizacja 1:

Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia

12. Psychologia społeczna i komunikacji
13. Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego
14. Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy
15. Emisja głosu
16. Dydaktyka nauczania przedmiotu "Literatura muzyczna"
17. Praktyki psychologiczno-pedagogiczne
     (szkoła muzyczna lub szkoła powszechna, praktyki śródroczne)

 

Specjalizacja 2:

Animacja kultury muzycznej

12. Muzyka w przestrzeni sakralnej
13. Prowadzenie kościelnych zespołów muzycznych

 

Rok II - semestr III (2023/2024)


1. Biblia - istota i rola w kulturze
2. Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna JP II
3. Archiwistyka źródeł muzycznych
4. Style i formy monodii liturgicznej
5. Style i gatunki muzyki wielogłosowej
6. Literatura chóralna i wokalno-instrumentalna

 

[Zajęcia do wyboru]
7. Język obcy nowożytny
8. Organy / Fortepian [kontynuacja wyboru z semestru I]
9. Seminarium magisterskie [kontynuacja wyboru z semestru I]:
    - Instrumentologia
    - Polifonia religijna
    - Etnomuzykologia i hymnologia

 

Specjalizacja 1:

Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia

10. Dydaktyka nauczania przedmiotu "Historia muzyki"
11. Dydaktyka nauczania przedmiotu "Formy muzyczne"
12. Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna I stopnia, praktyki ciągłe)

 

Specjalizacja 2:

Animacja kultury muzycznej

10. Tworzenie projektów muzyczno-artystycznych
11. Organizacja i promocja wydarzeń muzycznych
12. Praktyki zawodowe (dowolna instytucja kultury)

Rok II - semestr IV (2023/2024)


1. Literatura symfoniczna

 

[Zajęcia do wyboru]
2. Seminarium magisterskie [kontynuacja wyboru z semestru I]:
    - Instrumentologia
    - Polifonia religijna
    - Etnomuzykologia i hymnologia

 

Specjalizacja 1:

Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia

3. Nowoczesne metody dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych
4. Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna II stopnia, praktyki ciągłe)

 

Specjalizacja 2:

Animacja kultury muzycznej
3. Podstawy zarządzania w branży muzycznej
4. Instytucje kultury tradycyjnej

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2023, godz. 09:27 - Miłosz Aleksandrowicz