Konsultacje pracowników Katedry Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny 

w II semestrze roku akademickiego 2019/2020:

 

 

Dr hab. Piotr Telusiewicz

Konsultacje:

Czwartek, godz. 15.00 - 15.45, 19.10-20.00, C-748

dla celów organizacyjnych proszę o uprzednie umówienie się za pośrednictwem e-mail

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

Dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL

Konsultacje:

Poniedziałek, godz. 15.50 - 17.30, C-748

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

Ks. dr Zdzisław Jancewicz

Konsultacje:

Czwartek, godz. 9.10 - 10.50, C-748

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

Mgr Anna Król-Czarnecka

Konsultacje:

Środa, godz. 16.40 - 17.30, C-241A

po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem e-mail

 

 

 

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2020, godz. 14:07 - Zdzisław Jancewicz