Konsultacje pracowników Katedry Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny 

w I semestrze roku akademickiego 2019/2020:

 

 

Dr hab. Piotr Telusiewicz:

Konsultacje:

Czwartek, godz. 15.00 - 15.45, 19.10-20.00, C-748

dla celów organizacyjnych proszę o uprzednie umówienie się za pośrednictwem e-mail

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

Dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL:

Konsultacje:

Środa, godz. 10.00 - 11.40, CI-301

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

Ks. dr Zdzisław Jancewicz:

Konsultacje:

Wtorek, godz. 15.50 - 17.30, C-748

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

 

 

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2019, godz. 20:58 - Piotr Telusiewicz