Z radością informujemy, że Wydział Filozofii KUL otrzymał kategorię "A" w ramach kompleksowej oceny działalności naukowej za lata 2013-2016, przeprowadzonej w 2017 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział cieszy się niezmiennie wysoką kategorią naukową - w poprzednich ocenach parametrycznych za lata 2009-2012 oraz 2005-2008 MNiSW przyznało mu odpowiednio również kategorię "A" i "1".

 

Wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2017, godz. 19:50 - Andrzej Zykubek