5 grudnia 2019 roku (czwartek) Katedra Metafizyki KUL wraz z Katedrą Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL oraz Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) organizuje XXII Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki” na temat:

 

Kim jest człowiek? Współczesne debaty antropologiczne.

 

Podczas Sympozjum podejmie się próbę ukazania panoramy współczesnej debaty na temat człowieka, włączając zagadnienia związane z transhumanizmem i wizjami post-człowieka. Celem dyskusji jest poszukiwanie odpowiedzi na stale powracające pytania: czy człowiek jest osobą, czy umysł ludzki jest tylko maszyną, czy wolność jest złudzeniem, czy człowiek jest tylko ciałem? oraz o sens ludzkiego życia.

 

Zagadnienia te stanowią stały element współczesnych debat antropologicznych. Pytanie o człowieka staje się dziś jednym z najważniejszych, które stawiamy na terenie antropologii filozoficznej. Odpowiedź na nie skutkuje określonymi konsekwencjami w całej kulturze, a w sposób szczególny w medycynie, etyce, pedagogice, polityce i technice.

 

W dyskusji podczas sympozjum wezmą udział filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, zajmujący się problematyką antropologiczną.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Sympozjum.

 

Z wyrazami szacunku

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB

Kierownik Katedry Metafizyki KUL

Prezes Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2019, godz. 19:42 - Andrzej Zykubek