Klauzula sumienia w kontekście etyk zawodowych
5-6 listopada 2015 r.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Dzień I – 5 listopada 2015
Sala C-1031 (Collegium Jana Pawła II, X piętro)

 

9.30 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

 • JM. O. dr hab. Marcin Tkaczyk, Prorektor ds. nauki i rozwoju KUL
 • Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki

 

Sesja I plenarna
moderator: Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki

 • 10 00 Ks. Prof. dr hab. Andrzej Szostek (KUL) Kiedy sprzeciw sumienia wymaga ochrony prawnej?
 • 10 40 Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz (UJ) Obowiązki zawodowe a prawo do sprzeciwu sumienia
 • 11 20 dr hab. Marek Piechowiak (SWPS) Sumienie wobec prawa stanowionego
 • 12 00 Dyskusja
 • 13 00 Przerwa obiadowa (stołówka KUL)

 

Sesja II

Moderator dr Jacek Frydrych

 • 14.00 dr hab. Ryszard Kozłowski (AP Słupsk) Wolność sumienia lekarza w kontekście doświadczenia godności. Analiza źródeł kryzysu poczucia godności ludzkiej
 • 14.25 dr Monika Kaczor (UZg) Właściwości myślenia o klauzuli sumienia (na przykładzie publicznej debaty o metodzie in vitro). Aspekt językowy
 • 14.50 mgr Daria Bieńkowska (SWPS) Wolność sumienia w medycynie defensywnej. Aspekt prawno-etyczny
 • 15.15 mgr Paweł Pijas (KUL) Liberalizm, sumienie, resentyment
 • 15.40 Dyskusja
 • 16.20 Przerwa kawowa

 

Sesja III

Moderator mgr Paweł Pijas

 • 16.50 dr hab. Jakub Pawlikowski (UM Lublin) Czy problem sprzeciwu sumienia personelu medycznego tkwi w klauzuli sumienia?
 • 17.15 mgr Olga Dąbska (UM Lublin) Czy sumienie lekarza jest ważniejsze od praw pacjentów? Problem zderzenia się kwestii światopoglądowych z obowiązującymi regulacjami prawnymi instytucji klauzuli sumienia zawodów medycznych
 • 17.40 mgr Katarzyna Pawlikowska-Łagód (UM Lublin) Sumienie ginekologa a antykoncepcja
 • 18.05 Dyskusja
 • 20.00 Spotkanie integracyjne; Restauracja Insomnia, ul. Marii Curie Skłodowskiej 12

 

 

Dzień II – 6 listopada 2015
Sala GG-208 (Gmach Główny, II piętro)

 

Sesja IV
Moderator mgr Jolanta Prochowicz

 • 09.00 adw., dr hab. Jacek Barcik (UŚ) Klauzula sumienia w zawodzie adwokata
 • 09.25 adw., dr Michał Skwarzyński (KUL) Źródła sprzeciwu sumienia adwokata w kontekście etyki zawodowej
 • 09.50 mgr Katarzyna Rzymkowska (UAM) Odpowiedzialność prawna lekarza w ujęciu lekarskiej klauzuli sumienia w świetle etyki zawodowej lekarzy
 • 10.15 Dyskusja
 • 10.45 Przerwa kawowa

 

Sesja V
Moderator mgr Michał Leśniak

 • 11.15 dr Jacek Frydrych (KUL) Nauczyciel – sumienny profesjonalista?
 • 11.40 mgr Wojciech Dąbrówka (UMCS) Dziennikarska klauzula sumienia w polskich kodeksach deontologii zawodowej a prawo prasowe
 • 12.05 mgr Jolanta Prochowicz (KUL) Sumienie i jego ograniczenia w edukacji humanistycznej. Przypadek lektury "Przygód Hucka Finna"
 • 12.30 Dyskusja
 • 13.00 Przerwa obiadowa

 

Sesja VI
Moderator mgr Paweł Pijas

 • 14.00 mgr Marta Drozdowska (UwB) Roszczenia z tytułu wrongful conception jako konsekwencja instrumentalnego powołania się na klauzulę sumienia
 • 14.25 mgr Klara Czuba (KUL) Czy polskie ustawodawstwo regulujące klauzulę sumienia jest zgodne z Konstytucją? – analiza przepisów regulujących obowiązki przedstawicieli zawodów medycznych korzystających z klauzuli sumienia
 • 14.50 mgr Patrycja Łebkowska (UKSW) Moralność jednostki w instytucji hierarchicznej – rola i miejsce sumienia w pracy funkcjonariusza Policji
 • 15.15 Dyskusja
 • 15.45 Przerwa kawowa

 

Sesja VII
Moderator – mgr Piotr Biłgorajski

 • 16.05 Joanna Kik (UJ) Klauzula sumienia w zawodzie adwokata i radcy prawnego
 • 16.30 Szymon Mazurkiewicz (UJ) Klauzula sumienia sędziego? – rozważania filozoficznoprawne oraz pozytywnoprawne
 • 16.45 Albert Pielak (UW) Klauzula sumienia w zawodach medycznych – uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • 17.10 Katarzyna Patejuk (UM Lublin) Stosunek studentów medycyny do aborcji w kontekście etyki zawodowej
 • 17.40 Dyskusja
 • 18.10 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki – podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2015, godz. 12:34 - Andrzej Zykubek