Zgromadzenie Ogólne PAN na 122. sesji, która odbyła się 13 grudnia 2012 r., uchwaliło Kodeks etyki pracownika naukowego. Kodeks adresowany jest do wszystkich pracowników naukowych i opisuje uniwersalne zasady, jakimi powinno się kierować w działalności naukowej.

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2013, godz. 18:47 - Anna Starościc