• Czy istnieje przeznaczenie? Tomasza z Akwinu nauka o predestynacji – nazwa konferencji: Św. Tomasz z Akwinu i punkty zwrotne w wyjaśnianiu świata, człowieka i Boga. [07.12. 2017] KUL, Instytut Filozofii.

 

  • Strategie argumentacji w teorii retoryki Arystotelesa: entymemat pozorny i entymemat obalający - nazwa konferencji: Argumentacja i retoryka klasyczna. [25.10-16.10. 2017] KUL, Instytut Filozofii.

 

  • Faith, language, logic. Anselm of Canterbury and his project of logic of agency. (z prof. M. Lechniakiem) - nazwa konferencji: 2nd World Congress on Logic and Reilgion. [18.06 – 23.06. 2017] Uniwersytet Warszawski.

 

  • Upadek diabła: wolny czy konieczny? Argument z teodycei Anzelma z Canterbury - nazwa konferencji: Religia a zło. [7.04 – 8. 04. 2017] Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Nauk Społecznych UAM, Instytut Filozofii.

 

  • Entymemat w teorii retoryki Arystotelesa - nazwa konferencji: Z powrotem do Arystotelesa. [19.10-20.10. 2016] Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

  • Gottschalk z Orbais i kontrowersja o predestynację w wieku IX - nazwa konferencji: Natura woli. [7.10-8.10. 2016] Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański.

 

  • Teorie filozoficzne a ich logiczne aplikacje na przykładzie logiki działania Anzelma z Canterbury. Philosophical Theories and Their Logical Applications on the Example of the Logic of Agency of Anselm of Canterbury. (z prof. M. Lechniakiem) - nazwa konferencji: Applications of Logic in Philosophy and the Fundations of Mathematics. [9.05-13.05. 2016] Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego; Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego; Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.

 

  • Moc Boga a wolność człowieka według Anzelma z Canterbury - nazwa konferencji: O mocy Boga. [14-15.11.2014] Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański.
Autor: Andrzej Stefańczyk
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2018, godz. 21:05 - Andrzej Stefańczyk