Dyrektor Instytutu Filozofii KUL prof. dr hab. Piotr Kulicki ogłasza konkurs grantów dyscyplinowych.
 
Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów naukowo-badawczych w wyniku których powstaną publikacje naukowe wydane lub przyjęte do wydania w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na liście ministra właściwego ds. nauki – minimalny próg dopuszczający wnioski do konkursu wynosi 70 pkt. dla minimum 1 rezultatu liczonego do ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie filozofia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2024, godz. 17:30 - Andrzej Zykubek