Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zasadami konkursu na najlepszą pracę magisterską lub rozprawę doktorską, organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A, który ma na celu popularyzowanie wiedzy z zakresu ustawodawstwa handlowego i gospodarczego oraz promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich.

Zachęcamy do wzięcia udziału.

 

strona ze szczegółami konkursu

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2020, godz. 09:47 - Adam Jankowski