Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL oraz zespół Katedry Prawa Handlowego KUL zapraszają na finał Konkursu Wiedzy z Prawa Handlowego, który odbędzie się w poniedziałek  20 stycznia 2020 roku o godz. 11.00 w sali CTW 113, Centrum Transferu Wiedzy KUL.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2020, godz. 21:54 - Adam Jankowski