Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję pt.

 

Kresy południowo-wschodnie
– polska kultura współcześnie odkrywana

 

Bogactwo polskiej kultury na Kresach było przez wieki bezspornym faktem, choć na skutek powstań, wojen i przemian politycznych uległo poważnemu zniszczeniu. W dodatku pojęcie Kresów (różnie rozumianych) obrosło sporą ilością skojarzeń i wielkim ładunkiem emocji. Określa ono obszar geograficzny, ale stanowi też przestrzeń duchową, której przypisywane są szczególne wartości. Kresowość ma wielowątkowe znaczenie dla naszej historii i kultury. Przetrwanie polskości na tym obszarze i przywiązanie do imponderabiliów to ważne źródło, z którego można czerpać również w dzisiejszej Polsce. Szczególnie Kresy południowo-wschodnie stały się nośnikiem i wyrazicielem istotnych wartości narodowych. Najbardziej żywa tam tradycja „przedmurza” wsparta pielęgnowaniem ducha rycerskiego i misją cywilizacyjną wywarła znaczny wpływ na kształtowanie się polskiego etosu.

 

Celem konferencji jest ukazanie jak na byłych ziemiach polskich określanych jako Galicja Wschodnia istnieje pamięć o duchowym i materialnym dziedzictwie polskiej kultury. Do udziału zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin w tym zwłaszcza kulturoznawców, literaturoznawców, historyków, historyków sztuki, filmoznawców, politologów, socjologów, religioznawców… Refleksją chcielibyśmy objąć m.in. następujące kręgi badawcze w odniesieniu do wspomnianego obszaru:

 • stan świadomości Polaków na temat znaczenia Kresów dla Polski;
 • polska działalność kulturalna w postaci wymiany naukowej, wystaw, festiwali, uroczystości rocznicowych etc. oraz miejsca narodowej pamięci;
 • osoby i organizacje zasłużone dla rozwijania kultury polskiej;
 • współczesne inicjatywy naukowe i edukacyjne promujące polskie dziedzictwo;
 • aktualne i możliwe działania polityczne na rzecz wsparcia polskich tradycji narodowych;
 • ontologia pojęcia i legenda Kresów w dziełach pisarzy oraz innych twórców kultury.

 

Konferencja odbędzie się od 30 czerwca do 6 lipca 2017 r.

 

Konferencja w Drohobyczu

 

 • Dzień 1, piątek 30 06 godz. 10.30: Lublin – Żółkiew (zwiedzanie, uroczysta kolacja z zespołem muzycznym, nocleg).
 • Dzień 2, sobota 1.07: Żółkiew – Lwów (zwiedzanie, spektakl w operze lwowskiej, nocleg w Żółkwi).
 • Dzień 3, niedziela 2.07: Żółkiew –Truskawiec (msza św., przejazd do Truskawca, obiad, zwiedzanie, nocleg w hotelu „Leśna Pieśń” ).
 • Dzień 4, poniedziałek 3.07: Truskawiec (konferencja i posiłki w hotelu „Leśna Pieśń”). Podczas obrad konferencji chętni mogą za niewielką opłatą pojechać do Tustania).
 • Dzień 5, wtorek 4.07: Truskawiec –Drohobycz – Lwów  (konferencja i obiad w Drohobyczu), wyjazd do Lwowa (kolacja i nocleg w hotelu „Lwów” ).
 • Dzień 6, środa 5.07: objazd na trasie Lwów, Olesko, Podhorce, Poczajów, Krzemieniec, Lwów (nocleg w hotelu „Lwów”).
 • Dzień 7, czwartek 6.07: Lwów – Lublin.

 

dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL

dr Wiera Meniok

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2017, godz. 14:30 - Andrzej Zykubek