Krzysztof Frąszczak z Prezydentem Miasta Lublin p. Krzysztofem Żukiem, Przewodniczącym Rady Miasta p. Jarosławem Pakułą i Prodziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych ds. Rozwoju i Promocji KUL, p. prof. Moniką Sidor.

Z radością informujemy, że student retoryki stosowanej Pan Krzysztof Frąszczak został laureatem stypendium w ramach Miejskiego programu stypendialnego skierowanego dla szczególnie uzdolnionych studentów i doktorantów. Drugim laureatem z naszego Uniwersytetu został doktorant WNH w dyscyplinie historia Pan mgr Michał Bednarczyk.

 

Uroczystość odbyła się 12 marca 2019 r. w gmachu Trybunału Koronnego.

 

W 2019 r. wsparcie finansowe w ramach miejskiego programu stypendialnego otrzymało 87 studentów i doktorantów. Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin w obecności przedstawicieli władz uczelni wyższych oraz władz samorządowych wręczył stypendystom listy gratulacyjne.

Warunkiem ubiegania się o stypendium była wysoka średnia ocen, co najemnej 4,7 dla studentów i 4,9 dla doktorantów, oraz działalność naukowa lub artystyczna służąca zarówno rozwojowi nauki, jak i Lublinowi oraz Lubelszczyźnie. Stypendium zostało przyznane 57 wybitnie uzdolnionym studentom oraz 30 doktorantom. Łączna kwota przyznanego stypendium na rok akademicki 2018/2019 dla studenta wynosi 7 920 zł, dla doktoranta 9 900 zł.

Miejski program stypendialny realizowany jest od 2010 roku. W ramach programu przyznano dotychczas 820 stypendiów naukowych.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Galeria zdjęć

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2019, godz. 15:39 - Andrzej Zykubek