Urodził się 1972 roku w Dębicy. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Dębicy w roku 1991 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W roku 1997 obronił pracę magisterską z teologii (“«Pneuma» i «psyche» w antropologii św. Pawła”) na Wydziale Teologicznym w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Tego samego roku przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz.

 

W roku 2003 decyzją Ks. Bpa Ordynariusza Wiktora Skorca został skierowany na studia specjalistyczne na Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, gdzie podjął studia doktoranckie z zakresu teologii biblijnej w Instytucie Nauk Biblijnych. Równocześnie rozpoczął studia magisterskie z filologii klasycznej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. W roku 2008 uzyskał stopień doktora teologii biblijnej na podstawie rozprawy pt. "Baptyzmalny charakter powtórnego narodzenia w tradycji Janowej". W roku 2009 natomiast na podstawie pracy pt. "Motyw uzdrowienia w dziełach Świętego Augustyna: In Iohannis Evangelium Tractatus oraz In Iohannis Epistolam ad Parthos Tractatus" uzyskał stopień magistra filologii klasycznej. W roku 2010 z kolei uzystakł stopień doktora filologii klasycznej (z zakresu literaturoznawstwa) na podstawie dysertacji pt. "Motyw synostwa Bożego w In Iohannis Evangelium Tractatus oraz In Iohannis Epistolam ad Parthos Tractatus Świętego Augustyna".

 

W roku 2009 został zatrudniony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Instytucie Kulturoznawstwa.

 

 

 

Autor: Grzegorz Baran
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2012, godz. 12:01 - Anna Starościc