ks. prof. dr hab. Tadeusz Styczeń SDS

Ś.P.
Ks. Prof. Dr hab.
Tadeusz Styczeń
Salwatorianin
Emerytowany Profesor KUL
Dyrektor Honorowy Instytutu Jana Pawła II
Urodzony 21 grudnia 1931 r.
w Wołowicach k. Krakowa
Zmarł 14 października 2010 r. w Trzebnicy
Kierownik Katedry Etyki KUL (1978-2002),
Założyciel i Dyrektor
Instytutu Jana Pawła II KUL (1982-2006),
Redaktor Naczelny Kwartalnika Ethos (1988-2006),
Profesor Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną
Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego,
Profesor Międzynarodowej Akademii Filozofii
w Liechtensteinie,
Konsultor Papieskiej Rady do Spraw Rodziny
oraz Papieskiej Rady do spraw
Duszpasterstwa Służby Zdrowia,
Członek Zwyczajny Papieskiej Akademii Życia.

 

Doktor honoris causa Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie
oraz Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Litteris et Artibus Republiki Austrii oraz Medalem za Zasługi dla KUL.

Sługa prawdy, Etyk, Filozof spraw ludzkich,
Obrońca godności osoby i świętości życia,
wybitny Uczeń, wierny Przyjaciel i Kontynuator myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II.

Człowiek wielkiej dobroci, pokorny Chrześcijanin
wpatrzony w oblicze cierpienia i chwały Jezusa Chrystusa.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się  w Trzebini k. Krakowa

Rektor i Senat
Dziekan i Rada Wydziału Filozofii
Instytut Jana Pawła II
oraz społeczność akademicka
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

 

Uroczystej Eucharystii przewodniczył J. Em. kard. Stanisław Dziwisz. Ciało Zmarłego zostanie złożone w miejscowym grobowcu zakonnym.

 

Tadeusz Styczeń SDS, urodzony w Wołowicach pod Krakowem 21 grudnia 1931 roku. Studia teologiczne na Wydziale Teologicznym UJ w Krakowie, święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Zakonnym Salwatorianów w roku 1955 w Krakowie, studia filozoficzne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ze specjalizacją w zakresie filozofii moralnej przy Katedrze Etyki kierowanej przez księdza docenta dra hab. prof. honorowego KUL Karola Wojtyłę.

Magisterium (Koncepcja cnoty u N. Hartmanna), 1960, doktorat (Problem możliwości etyki u Johna Locke'a), 1963. Od 1963 roku pracownik naukowy KUL przy Katedrze Etyki w charakterze  adiunkta. Habilitacja (Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności), 1971. W roku 1981 tytuł profesora nadzwyczajnego. W roku 1992 tytuł profesora oraz stanowisko profesora zwyczajnego.

Od roku 1978 do 2002 kierownik Katedry i Zakładu Etyki KUL, w latach 1982-2006 dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL, redaktor naczelny kwartalnika "Ethos" (1988-2006).

W roku 1975 Visiting‑Professor Uniwersytetu Jana Gutenberga w Mainz. Profesor Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Lateraneńskim w Rzymie.

Członek‑współzałożyciel i członek Senatu International Academy of Philosophy w Dallas, USA (1981). Członek Societas Ethica, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Od 1981 roku Konsultor Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Członek Rady Naukowej Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie‑Łomiankach, którego założycielem i wieloletnim dyrektorem był ks. abp prof. Kazimierz Majdański. Redaktor "Roczników Filozoficznych" KUL (z. 2), współredaktor czasopisma "Aletheia" (IAP, Liechtenstein), współredaktor kwartalnika "Anthropotes", Uniwersytet Lateraneński, Rzym; współpracownik czasopism "Il Nuovo Areopago" i "La Nuova Europa". Ekspert Senackiej Komisji do Spraw Konstytucji. W latach 1994-2004 członek Rady Zarządzającej Papieskiej Akademii Życia. W 1994 roku gościnne wykłady w Ateneo Romano della Santa Croce w Rzymie.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

 

Informacje biograficzne
pochodzą ze strony www
Instytutu Jana Pawła II

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2014, godz. 09:30 - Andrzej Zykubek