Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o przedłużeniu kształcenia zdalnego na uczelniach do 30 września 2020 r. Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW zajęcia na studiach, studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia, a także zajęcia w ramach kształcenia doktorantów będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Stacjonarnie, na zasadzie wyjątku, mogą odbywać się jedynie zajęcia dla studentów kształcących się na ostatnim roku studiów, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być przeprowadzone w sposób zdalny (np. zajęcia w laboratoriach, praktyki zawodowe studentów).
 
 
 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020, godz. 12:45 - Anna Szałek