Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa KUL oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych 19 listopada 2015 r. serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję

Kultura i wolny rynek

 • 9.00 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji
  Dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL - Kierownik Katedry Kultury i Sztuki KUL
  Dr hab. Monika Walczak, prof. KUL - Dziekan Wydziału Filozofii KUL
 • 9.10 Dr Damian S. Pyrkosz (Uniwersytet Rzeszowski) - Kultura i rynek - sprzeczność czy konieczność?
 • 9.30 Dr Wojciech Daszkiewicz ( Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - W hipermarkecie kultury. Uwagi antropologiczne
 • 9.50 Dr Magdalena Białonowska (Ośrodek Badań Historycznych Zamku Królewskiego w Warszawie) - Między kolekcją prywatną a muzeum. Fundacja jako forma zabezpieczenia zbiorów artystycznych w rzeczywistości wolnorynkowej
 • 10.10 Dyskusja
 • 10.30 Przerwa kawowa
 • 11.00 Dr Anna Rogozińska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) - Korzyści wynikające z orientacji marketingowej muzeum
 • 11.20 Mgr Monika Łuszpak-Skiba ( Uniwersytet Wrocławski) - Wpływ aktualnego modelu finansowania kultury na dyskurs dotyczący sztuki
 • 11.40 Mgr Roman Bieda (Kancelaria Prawna Maruta i Wspólnicy) - Wybrane prawne aspekty sponsoringu
 • 12.00 Dyskusja
 • 12.20 Przerwa kawowa
 • 12.45 Spotkanie robocze: humanistyka i biznes - potrzeby, pomysły, realizacje
 • 14.00 Przerwa obiadowa
 • 15.30 Dr hab. Wojciech Wytrążek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - Producenci sprzętu elektronicznego kontra twórcy - kulisy sporu o opłatę reprograficzną
 • 15.50 Dr Joanna Kubicka (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu) - Zmiany w zarządzaniu organizacjami z sektora kultury i sektorów kreatywnych w kontekście współczesnych zmian w otoczeniu
 • 16.10 Dr Jacek Karpoluk (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych) - Japoński teatr nō w Polsce. Uwagi o sztuce, kontekście kulturowym i mecenacie
 • 16.30 Dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Literatura polska na rynku japońskim
 • 16.50 Dyskusja
 • 17.30 Zakończenie konferencji

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2015, godz. 10:17 - Andrzej Zykubek