Zapraszamy na VI Jesienną Konferencję Logiki pt. Logika a nauki o poznaniu. Konferencja odbędzie się 20 listopada 2014 r. w s. 208 Gmachu Głównego KUL.

 

Program

 • 9.15 Otwarcie konferencji - ks. Marcin Tkaczyk, Dziekan Wydziału Filozofii

Sesja I (prowadzenie Piotr Kulicki)

 • 9.30 Jacek Paśniczek (UMCS) - Predykacja
 • 10.30 Urszula Wybraniec-Skardowska (UO) - O logicznej sensowności języka
  • 11.30 Przerwa na kawę

Sesja II (prowadzenie Marcin Tkaczyk)

 • 11.45 Tomasz Jarmużek (UMK) - Definiowanie logik kognitywnych metodami tablicowymi
 • 12.30 Janusz Ciuciura (UŁ) - Wielowartościowa interpretacja pewnego operatora wiedzy
  • 13.15 Obiad

Sesja III (prowadzenie Robert Trypuz)

 • 14.30 Marek Lechniak (KUL) - Jak powinna wyglądać dobra formalna teoria zmiany przekonań?
 • 15.05 Bartłomiej Krzos (WSD Sandomierz) - Zagadnienie normatywnych przekonań prawdziwych w ujęciu J. Kalinowskiego
 • 15.40 Rafał Trójczak (KUL) - Ontologia praw naukowych i jej zastosowanie w poszukiwaniu problemów badawczych.
  • 16.15 Przerwa na kawę

Sesja IV (prowadzenie Marek Lechniak)

 • 16.30 Andrzej Zykubek (KUL) - Czy mózg ludzki jest efektem ubocznym adaptacji niezwiązanej z myśleniem?
 • 17.05 Anna Kuder (UW) - Normatywne wyjaśnienie przyczyn błędu koniunkcji
 • 17.35 Maciej Bednarski (UW) - Implikacja materialna w praktyce – zadanie Wasona
  • 18.10 Zakończenie konferencji

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014, godz. 15:13 - Andrzej Zykubek