Miło nam poinformować, iż Maksymilian Kuźmicz, student Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych, jako jedyny z KULu, otrzymał grant w ramach programu "Najlepsi z najlepszych 4.0" na realizacje projektu "Konstytucyjne wartości w orzeczeniach sądów dotyczących zbrodni handlu ludźmi (art. 189a Kodeksu Karnego) - międzynarodowa popularyzacja". Tutorem Pana Maksymiliana jest ks. dr hab. Marek Słomka a opiekunem merytorycznym projektu prof. dr hab. Dariusz Dudek.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Na stronie www Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czytamy:

 

Celem projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. www.nauka.gov.pl Rezultatem projektu będą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez studentów w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach naukowych.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2019, godz. 07:52 - Andrzej Zykubek