Z radością i dumą informujemy, że student Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL Maksymilian Kuźmicz został stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020.

 

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

 

Do merytorycznego rozpatrzenia wniosków został powołany Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, w skład którego weszli eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki i sztuki. Członkowie Zespołu zostali wyłonieni wśród kandydatów zgłoszonych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców. Pan Mateusz został jednym z 488. Laureatów; jedynym spośród studentów KULu. Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2020, godz. 06:05 - Andrzej Zykubek