medal_janeczek

 

Ks. prof. Stanisław Janeczek, wieloletni wykładowca KUL, dziekan Wydziału Filozofii (2008-2013), specjalista z zakresu historii filozofii nowożytnej, historii filozofii polskiej i historii oświaty, został odznaczony Medalem za Zasługi dla KUL. Jest to najwyższe odznaczenie, jakie uczelnia może przyznać swoim profesorom. Zostało ustanowione dla osób wybitnie zasłużonych dla uniwersytetu. Wręczenie medalu miało miejsce 18 listopada 2019 r.

 

Medal przyznawany jest osobom, które zyskały w społecznym odbiorze miano Człowieka Uniwersytetu, Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – powiedział podczas uroczystości Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński.

 

Człowiek Uniwersytetu to osobowość znajdująca wyraz w uniwersytetotwórczych postawach, których nie da się zadekretować regulacjami prawnymi ani wymusić. Cechuje go zatem ofiarność, oddanie i identyfikowanie się z uniwersytetem. Bez takich ludzi uniwersytet być może będzie trwać, ale będzie pozbawiony wewnętrznej żywotności i dynamizmu.

 

Ksiądz Profesor Stanisław Janeczek jest Człowiekiem KUL, stąd jego postawa jest wyznaczona dążeniem do połączenia uniwersyteckości z katolickością, służby nauce ze służbą Kościołowi. Harmonijnie łączy pracę i wartości realizowane przez uczonego z pracą i wartościami kluczowymi dla kapłana, i właśnie to połączenie stanowi ważny i wyróżniający go rys – podkreślił Rektor.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2019, godz. 10:40 - Andrzej Zykubek