Wydział Filozofii zaprasza na tegoroczną serię wykładów
z cyklu Memorial Lectures.

 

Memorial Lectures 2019/2020

 

www.kul.pl/memorial.lectures

 

Stanisław Kamiński
Memorial Lectures

 

Prof. Steve Fuller
The History of Philosophy
as Told from the Future

Jacek Woroniecki
Memorial Lectures

 

Prof. John P. Hittinger
The Problem of Culture
in Maritain's Integral Humanism

Karol Wojtyła
Memorial Lectures

 

Prof. Adrian Reimers
'Veritatis splendor' and Philosophy

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2020, godz. 19:30 - Andrzej Zykubek