18 maja 2015 r. odbędzie się na Wydziale Filozofii KUL kolejne spotkanie Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce poświęcone metafizyce i filozofii Boga. Wpisuje się ono w tradycję spotkań kościelnego środowiska filozoficznego, śladem innych kręgów wykładowców uczelni katolickich. Ufamy, że służy ono integracji katolickich środowisk naukowych. Cieszymy się, że spotkania te odbywają się pod życzliwą opieką Konferencji Episkopatu Polski. Miło nam tym bardziej, że owocują one serią wydawniczą Dydaktyka filozofii, w ramach której ukazały się tomy poświęcone antropologii, filozofii religii i filozofii przyrody. W druku jest tom poświęcony epistemologii, a w przygotowaniu obszerne wprowadzenie do etyki.

 

Tegorocznemu spotkaniu patronują rocznice trzech wielkich filozofów z kręgu filozofii chrześcijańskiej. 18 maja obchodzimy bowiem 95. rocznicę urodzin papieża-filozofa Karola Wojtyły, św. Jana Pawła II. Tego też dnia mija 11. rocznica śmierci prof. Stefana Swieżawskiego, a 8 maja 7. rocznica śmierci prof. Mieczysława A. Krąpca OP. Wysoki poziom wykładów i dyskusji, które skupią się na problematyce metafizyki i integralnie z nią złączonej filozofii Boga, zapewni grono wybitnych prelegentów. Filozofowanie jest dziełem poszczególnych myślicieli, którzy trwałej i uniwersalnej tematyce nadają szczególny koloryt, stąd też sesję poprzedzi panel, podczas którego przywołamy głębię i piękno prawdziwie najpełniejszego filozofowania Mistrzów chrześcijańskiej i polskiej filozofii. Wspominać ich będą znakomici filozofowie i równocześnie świadkowie tego filozofowania. Budzącą nadzieję przyszłość polskiej filozofii otwartej na wiarę oraz osób, które tak chlubnie i inspirująco ją tworzyły, powierzymy Najwyższemu Bogu we Mszy św., której będzie przewodniczył i obdarzy słowem Wielkiego Kanclerza abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski.

Organizatorzy

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2016, godz. 09:02 - Andrzej Zykubek