Znacząca poznawczo i kulturowo rola nauki sprawia, że ona sama stała się interesującym przedmiotem refleksji metanaukowej - od skromnie pojętej metodologii nauk, opisującej funkcjonowanie nauki i wyznaczającej niezbędne jej wymogi, po bardziej ambitnie pojętą filozofię nauki, jako samoistną dyscyplinę filozoficzną. Refleksja nad nauką przechodzi stopniowo od zagadnień metody naukowej, sposobów poznania i uzasadniania, po traktowanie nauki jako istotnego elementu kultury, zwłaszcza gdy ujmie się ją jako skuteczne narzędzie kształtowania rzeczywistości kulturowo-społecznej i gospodarczej, ostatecznie zaś w formie społeczeństwa ufundowanego na wiedzy, z wyakcentowaniem innowacyjności jako motoru wszechstronnego postępu.

 

Z radością informujemy, że nakładem Wydawnictwa KUL ukazał się kolejny tom z serii Dydaktyka filozofii pt. Metodologia nauk.

 

Metodologia nauk. Cz. I: Czym jest nauka?, red. S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, red. S. Janeczek, t. 9], Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, ISBN: 978-83-8061-711-7, ss. 710.

 

Metodologia nauk. Cz. II: Typy nauk, red. S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, red. S. Janeczek, t. 9], Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, ISBN: 978-83-8661-712-4, ss. 459.

 

 

 

O tomie można również przeczytać na www.filozofiaprzyrody.pl.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2019, godz. 14:52 - Andrzej Zykubek