karolina_m.JPG

 

Mgr Karolina Jurowicz urodziła się 29 września 1988 w Lublinie, gdzie ukończyła szkołę podstawową (nr 30 SP), gimnazjum (nr 3) i liceum ogólnokształcące (VI LO im. Hugona Kołłątaja).

W latach 2007 - 2012 studiowała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – kierunek Prawo. 15 maja 2012 roku obroniła pracę magisterską na temat „Prawo dziecka do kontaktów z rodzicami”, napisaną pod kierunkiem Abp. Prof. dr hab. Andrzeja Dzięgi.

W trakcie studiów odbyła praktyki w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie pod przewodnictwem Pani Sędzi Anny Malinowskiej.

Natomiast po zakończeniu studiów  (sierpień- wrzesień) pracowała w Kancelarii Notarialnej w Piaskach.

W październiku 2012 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.


 

Prowadzone zajęcia:

 

       Rok akademicki 2012/2013

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

       - Instytut Administracji:

       ·      Zadania samorządu terytorialnego wobec rodziny - ćwiczenia


 

Artykuły, recenzje, sprawozdania:

1. Piecza zastępcza - nowelizacja Kodeksu rodzinnego  i opiekuńczego, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 4, s. 8;

2. Kontakt z dzieckiem na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 5, s. 10;

3. Aktywizacja świadczeniobiorców, jako jeden z celi  pomocy społecznej, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 9, s. 12;

4. Świadczenie pielęgnacyjne równe płacy minimalnej?,  Człowiek - Rodzina - Prawo 2013, nr 5, s. 13;


 

Publikacje  w języku obcym:

1. Substitute custody – alteration the Family and Guardianship Code,  Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 4, s. 9;

2. Parent  – child contact with accordance to the Family and Guardianship Code, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 5, s. 11;

3. Elicitation of the beneficiaries as one of the goals of social assistance, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 9, s. 13;

4. Attendance allowance equal to minimum wage?, Człowiek - Rodzina - Prawo 2013, nr 5, s. 14;


 

Wygłoszone referaty: 

1. Referat na Konferencji Naukowej „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach Młodych Naukowców”, która odbyła się dnia 1 czerwca 2013 roku na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, tytuł: " Troska o osobę samotną w prawie polskim i w prawie kanonicznym”.


 

 Uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, seminariach: 

1. Uczestnictwo w Konferencji Naukowej z serii Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości nt. Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie, która odbyła się w Lublinie w dniu 4 grudnia 2012 roku, organizator: na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL;

2. Uczestnictwo w Seminarium Naukowym Katedry Pedagogiki Rodziny i Pracowni Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji nt. Psychopedagogiczne problemy wczesnego rodzicielstwa, która odbyła się w Lublinie w dniu 22 lutego 2013 roku;

3. Uczestnictwo na Międzynarodowej Konferencji pt. Ochrona życia i zdrowia życia w okresie prekoncepcyjnym, pre- i postnatalnym, która odbyła się w dniu 25 marca 2013 roku, organizator: Katedra Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny oraz Fundacja Rozwoju KUL.

4. Uczestnictwo na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Źródła finansowania Kościoła w Polsce, która odbyła się  w dniu 25 kwietnia 2013 roku, organizator: Koło Naukowe Kanonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.


 

Dyżur w Katedrze:

Środa, godz. 7.30-8.20, C-535

Kontakt:

karolinamajewska@op.pl

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2014, godz. 17:14 - Andrzej Dzięga