Mgr Małgorzata Rydel - Warda

 

W latach 2009-2014 studentka stacjonarnych studiów magisterskich kierunku „Prawo” na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tytuł magistra uzyskała na podstawie pracy magisterskiej pt. „Natura więzi małżeńskiej w prawie polskim”, napisanej pod kierunkiem Ks. Abp dr hab. Andrzeja Dzięgi (prof. KUL). Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem.
W latach 2012-2014 uczestniczka zajęć Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL „Klinika Prawa” - sekcja prawa rodzinnego. W okresie 2013-2014 brała udział w projekcie „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL.

Od 1 stycznia 2015 roku aplikantka komornicza, wpisana na listę aplikantów komorniczych prowadzoną przez Izbę Komorniczą w Lublinie. Z egzaminu konkursowego
na aplikację komorniczą, przeprowadzonego w dniu 27 września 2014 roku uzyskała najlepszy wynik spośród zdających w obszarze właściwości Izb Komorniczych w Łodzi
i w Lublinie.

Od 1 października 2014 r. uczestniczka studiów doktoranckich. Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne - Prawo rodzinne i opiekuńcze-ćwiczenia. Jest autorką dwóch artykułów: „Istota więzi małżeńskiej w prawie polskim (część I)” [w:] Człowiek-Rodzina-Prawo 2014, nr 1, s. 5-12 oraz „Istota więzi małżeńskiej w prawie polskim (część II)” [w:] Człowiek-Rodzina-Prawo 2014, nr 2, s. 5-11.

 

Dyżur w katedrze:

Studia niestacjonarne: po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem e-mail

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2019, godz. 08:41 - Zdzisław Jancewicz