Kliknij, by pobrać plakatKatedra Metodologii Nauk KUL zaprasza 3 grudnia 2013 r. na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Między opisem a normą - współczesne opcje metodologiczne.

 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny: gromadzi przedstawicieli dyscyplin filozoficznych, nauk humanistycznych oraz nauk społecznych. Dyskusja będzie dotyczyć problematyki celów nauki: sposobu jej uprawiania empiryczno-opisowego, przeciwstawianego uprawianiu wartościująco-normatywnemu. Zgodnie z metodologiczną tradycją KUL rozumiemy naukę szeroko, włączając w jej zakres nauki humanistyczne i społeczne, filozofię i teologię. Problemy deskryptywności, eksplanacyjnego charakteru, ewaluatywności i normatywności są istotne dla refleksji nad nauką. Wyznaczają jeden z głównych obszarów dyskusji na temat metodologicznego statusu poszczególnych nauk. Opowiedzenie się za określonymi rozstrzygnięciami filozoficznymi jest decydujące dla sposobu postrzegania przez naukowców własnej dyscypliny, dla stosowanych przez siebie metod badawczych a w konsekwencji dla interpretacji uzyskiwanych wyników.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2014, godz. 08:10 - Magdalena Leszczyńska