Muzyka kościelna to kierunek pozwalający studentom na jednoczesne zdobywanie pełnego wykształcenia muzycznego oraz wszechstronnej i specjalistycznej wiedzy, w oparciu o katolicki profil Uniwersytetu. Specyfika programowa uwzględnia obowiązujący kanon kształcenia muzyków kościelnych w Polsce i obejmuje zajęcia w formie ćwiczeń indywidualnych (organy, dyrygentura chóralna, emisja głosu z metodyką), ćwiczeń grupowych (harmonia, harmonia modalna, akompaniament liturgiczny, czytanie partytur, akustyka), wykładów (m.in. liturgika, historia muzyki, historia instrumentów muzycznych, organoznawstwo) oraz konwersatoriów, praktyk i seminariów. Studenci mają możliwość poznania obowiązujących śpiewów związanych z liturgią mszy i nabożeństw roku liturgicznego, podstawowej problematyki chorału gregoriańskiego, metod pracy z chórem i zasad kształcenia wokalnego. Studia na tym kierunku  pozwalają zdobyć orientację we współczesnej problematyce społeczeństwa wielokulturowego z uwzględnieniem kierunków rozwoju kultury muzycznej w Polsce, w kontekście ogólnym, jak i na tle współczesnego Kościoła.

Wyjazdy i zajęcia praktyczne
Studenci mogą ubiegać się o stypendia w ramach programu ERASMUS, odbywając w ten sposób część studiów na jednej z partnerskich uczelni w krajach Unii Europejskiej oraz wziąć udział w międzyuczelnianej krajowej wymianie studentów w ramach programu MOST.

Dla tych, którzy lubią działać
Samorząd Studentów Wydziału Teologii, chór, zespół chorałowy, zespół instrumentalny. Studenci mają możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności na kanwie działalności koncertowej i  wszelkich uroczystości naszej Uczelni.Kontakt:
Wydział Teologii KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Collegium Jana Pawła II
pok. C-841a (VIII piętro)
tel. 81/ 445 38 43
e-mail: ies1964@kul.pl

www.kul.pl/muzykakoscielna

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2012, godz. 13:57 - Liliana Kycia