W ramach studiów I stopnia kierunku Muzyka kościelna absolwent otrzymuje wszechstronne, teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej wykwalifikowanego muzyka, w stopniu odpowiadającym wymogom stawianym współczesnej sztuce wykonawczej muzyki organowej, dzieł chóralnych a cappella, dzieł wokalno-instrumentalnych i muzykowania zespołowego. Cechuje się kreatywnością, rozporządza techniką manualną oraz bogatym zasobem opracowanego metodycznie i artystycznie repertuaru, stanowiącego podstawę samodzielnych działań w pracy zawodowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach liturgicznych, kościołach, ośrodkach kształcenia dzieci i młodzieży, w tym w szkolnictwie ogólnokształcącym i diecezjalnych ośrodkach kształcenia muzycznego. Po ukończeniu fakultatywnego przygotowania pedagogicznego w ofercie Uczelni , absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie muzycznym. Specyfika posiadanej wiedzy i umiejętności pozwoli na podjęcie funkcji organisty w kościołach i innych ośrodkach liturgicznych; prowadzenie wokalnych i wokalno-instrumentalnych zespołów muzyki kościelnej i świeckiej (chóry, schole liturgiczne, schole gregoriańskie); animowanie i prowadzenie imprez, festiwali muzycznych oraz konkursów promujących kulturę muzyczną w kościelnych i świeckich placówkach kulturalno-oświatowych, instytucjach kultury i mediach; przygotowanie psałterzystów i kantorów do posługi liturgicznej.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2012, godz. 13:55 - Liliana Kycia