NAGRODY 

Jessup 2009 - National Champions

Laureaci_konkursu_mini_mini.JPGWielkim sukcesem studentów prawa KUL zakończył się ich udział w krajowej rundzie prestiżowego 50. Konkursu Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, który odbył się w Warszawie w dniach 25-27 lutego 2009 r. Drużuna KUL w składzie Agata Apanel, Paulina Kreczmańska, Filip Badziak oraz Bartosz Łągiewka wygrała krajowe eliminacje i zgromadziła wszystkie główne nagrody: I miejsce drużynowo; Best Memorial Award za najlepsze pismo procesowe; Agata Apanel zyskała tytuł Best Oralist, a Filip Badziak uzyskał w tej kategorii miejsce III. W marcu 2009 r. drużyna KUL reprezentowała Polskę w rundzie międzynarodowej konkursu, która odbyła się w Waszyngtonie.

 


 

Nagroda Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych za pracę magisterską Pana Roberta Tabaszewskiego 

Pan mgr Robert Tabaszewski, absolwent WPPKiA a obecnie doktorant w Katedrze Praw Człowieka KUL, zdobył w 2012 r. główną nagrodę w czwartej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych na najlepszą pracę magisterską. Praca pt. "Świadczenie usług  prawnych wyższego rzędu" została napisana pod kierunkiem pana dra hab. Dariusza Dudka, prof. KUL (Katedra Prawa Konstytucyjnego).

Do Konkursu Prezesa KRRP zgłaszane są prace magisterskie z zakresu:

- wykonywania zawodu radcy prawnego,

- deontologii zawodowej,

- działalności samorządu radców prawnych,

- rynku usług prawniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja konkursowa ocenia jakość merytoryczną oraz nowatorski i twórczy charakter prac. Laureat konkursu wyłaniany jest w drodze głosowania. Laureat Konkursu otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 8 000 zł brutto.

 


 

Sukcesy w konkursie Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition

Studenci prawa KUL od lat z powodzeniem biorą udział w krajowej rundzie prestiżowego konkursu Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition.

W 2012 r. drużyna WPPKiA KUL w składzie: Irena Kozak, Izabela Maciąg, Kamil Majewski i Tomasz Kobylecki zdobyła nagrodę za przygotowanie najlepszego pisma procesowego (The Best Memorial Award) oraz doszła do ścisłego finału polskiej rundy tego konkursu. Finał konkursu odbył się 11 lutego 2012 r. w kancelarii Weil, Gotshal & Manges w Warszawie. Drużyna KUL w marcu 2012 r. reprezentowała Polskę w rundzie międzynarodowej konkursu The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2012 w Waszyngtonie.

W 2014 r. drużyna studentów prawa KUL w składzie: Katarzyna Piotrowska, Katarzyna Stachyra, Magdalena Styrnik, Aleksander Panfil i Wojciech Dudek brała udział w rundzie krajowej konkursu Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2014 before International Court of Justice in the Case Concerning the Malachi Gap., która odbyła się w dn. 27-28 lutego 2014 r. w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pismo procesowe przygotowane przez drużynę zajęło III miejsce konkursie.

 


 

 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca

Dr Anna Haładyj otrzymała przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 24 miesięczne stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Tym samym znalazła się w gronie 256 młodych uczonych, którzy w ocenie MNiSW prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym. Stypendium przyznane zostało na lata 2011-2013.

 


 

Nagroda Prezesa UOKiK za pracę magisterską Pani Ilony Fortuny

Pani Ilona Fortuna, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zajęła w 2012 r.  III miejsce w konkursie organizowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską w zakresie ochrony konsumentów. Praca „Ochrona konsumenta usług bankowych”, napisana pod kierunkiem dr. Michała Chajdy, nagrodzona została za przemyślaną kompozycję, spójność i przedstawienie tematu na kilku płaszczyznach. Konkurs na najlepszą pracę magisterską ustanowiony został w 2008 roku. W 2012 roku zgłoszonych zostało do niego łącznie 36 prac.

 


 

Nagroda za rozprawę habilitacyjną Pana Krzysztofa Wiaka

Pan dr hab. Krzysztof Wiak otrzymał w 2011 r. nagrodę indywidualną II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilitacyjną pt. Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi.

 


 

Nagroda za rozprawę habilitacyjną Pana Piotra Zakrzewskiego

Pan dr hab. Piotr Zakrzewski zdobył w 2011 r. I nagrodę w konkursie Spółdzielczego Instytutu Naukowego na najlepszą pracę poświęconą tematyce spółdzielczej za rozprawę habilitacyjną pt. Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich.

 


 

Nagroda Prezesa UOKiK za pracę magisterską Pani Kamili Gierwatowskiej

Pani Kamila Gierwatowska, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zdobyła w 2011 r. III miejsce w konkursie organizowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską w zakresie ochrony konsumentów. Praca pt. Pozasądowe rozstrzyganie sporów w obrocie konsumenckim napisana pod kierunkiem dr. Michała Chajdy nagrodzona została za kreatywność oraz próbę wyjścia poza ramy analizy legislacji na poziomie wyłącznie teoretycznym. W 2011 roku do konkursu zgłosiło się 47 uczestników. Wyboru zwycięskich prac dokonała kapituła konkursu pod przewodnictwem Prezes UOKiK Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel.

 


Wyróżnienie w konkursie Złote Skrzydła

Dr Katarzyna Skubisz-Kępka w 2011 r. otrzymała wyróżnienie w konkursie ZŁOTE SKRZYDŁA Dziennika Gazety Prawnej, w kategorii Prawo gospodarcze, za książkę pt. Sprostowanie medialne i odpowiedź w prasie. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym.

 


  

Nagroda MNiSW za rozprawę habilitacyjną Pana Marcina Trzebiatowskiego

Pan dr hab. Marcin Trzebiatowski otrzymał w 2008 r. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilitacyjną pt. Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym. Rozprawa zyskała uznanie w Konkursie zorganizowanym przez Urząd Patentowy RP na najlepszą pracę na temat własności przemysłowej, a jej autor otrzymał także Dyplom Gratulacyjny przyznany przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 


 

Nagroda MNiSW za rozprawę habilitacyjną Pana Jacka Widło

Pan dr hab. Jacek Widło otrzymał w 2008 r. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilitacyjną pt. Zastaw rejestrowy na prawach. Rozprawa uzyskała również nagrodę Prezesa Związku Banków Polskich i nagrodę Prezesa Urzędu Patentowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną z zakresu prawa własności przemysłowej.

 


 

Sukcesy studentów prawa kanonicznego w Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego

Studenci prawa kanonicznego na KUL od lat są bezkonkurencyjni w ogólnopolskich konkursach sprawdzających wiedzę z zakresu prawa kanonicznego.

W 2011 r. drużyna Instytutu Prawa Kanonicznego zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego zorganizowanym przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Finał konkursu odbył się w dn. 23 marca 2011 r. Również w klasyfikacji indywidualnej tego konkursu znakomicie wypadli studenci Naszego Wydziału: Sylwia Tyl zajęła I miejsce, Magdalena Lenart zajęła II miejsce, Pan Paweł Zając zajął IV miejsce.

W 2012 r. reprezentacja Instytutu Prawa Kanonicznego zajęła I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego, który odbył się 21 marca 2012 r. w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponadto w klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajęła Magdalena Lenart, II miejsce Paweł Zając, a IV miejsce Sylwia Tyl.

W 2014 r. reprezentacja Instytutu Prawa Kanonicznego KUL zajęła I miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego, który odbył się 26 marca 2014 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Problematyka Konkursu dotyczyła kościelnego prawa karnego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II reprezentowali Studenci prawa kanonicznego w składzie: Monika Choda (IV rok), Magdalena Lenart (V rok), Aleksandra Rybaczek (III rok). Ponadto w klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajęła Aleksandra Rybaczek, a II miejsce – Magdalena Lenart. 

W 2015 r. Aleksandra Rybaczek (studentka IV roku) zdobyła I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego, który odbył się 25 marca 2015 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 


 

Nagroda dla dr. Grzegorza Skrobotowicza w konkursie Prokuratora Generalnego

Dr Grzegorz Adam Skrobotowicz z Katedry Postępowania Karnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Kryminalistyki został w 2013 r. laureatem konkursu pt. „Mediacja  w sprawach o przemoc w rodzinie” ogłoszonego przez Prokuratora Generalnego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji (przypadającego 17 października) oraz Tygodnia Mediacji (obchodzonego w dniach 14 do 18 października 2013 r.).

 


 

"StRuNa 2013" dla mgr. Roberta Tabaszewskiego

W konkursie „StRuNa 2013” doktoranci: mgr Robert Tabaszewski (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) i mgr Paweł Jakubowski (UMCS) zdobyli I nagrodę w kategorii Publikacja Roku 2013 za projekt „Ustawa o orderach i odznaczeniach. Komentarz”.

W konkursie „StRuNa 2013” nagradzane są najlepsze koła naukowe i ich opiekunowie. Konkurs StRuNa 2013 to jeden z trzech elementów Programu StRuNa, który motywuje studentów i doktorantów do podejmowania działań naukowych wykraczających poza standardowy program studiów. Najbardziej aktywne grupy studentów i doktorantów mogły zaprezentować w nim swoje osiągnięcia naukowe. W konkursie brało udział 245 projektów ze wszystkich typów uczelni z całej Polski. Oceniało je 21-osobowe jury złożone z przedstawicieli różnych dyscyplin nauki. W siedmiu kategoriach zostały nagrodzone projekty zrealizowane między 1 października 2012 roku a 30 września 2013 roku. Łącznie przyznano  22 nagrody.

Termin „StRuNa” to akronim utworzony z pierwszych liter słów „studencki”, „ruch”, „naukowy”.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 29 listopada 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 


 

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Pana Dariusza Dudka

 

W dniu 3 maja 2014 r. dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL (kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego) otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa.

 


 

Nagroda za najlepszą pracę magisterską dla Pani Iryny Kozak

Pani Iryna Kozak zajęła w 2014 roku I miejsce w XVII edycji Konkursu im. prof. Remigiusza Bierzanka na najlepszą pracę licencjacką, magisterska lub doktorską z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego i tematyki czerwonokrzyskiej. Praca pt. "Zbrodnia przeciwko ludzkości w orzecznictwie MTK dla b. Jugosławii" napisana została pod kierunkiem dra Wojciecha Staszewskiego (Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego). Organizatorem konkursu jest Komisja Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża.

 


 

Nagroda za osiągnięcia naukowe dla Pani Małgorzaty Wąsek-Wiaderek

Pani dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek otrzymała w 2014 roku Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za osiągnięcia naukowe (w tym za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną pt. Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego wobec kompetencji Trybunału Konstytucyjnego i trybunałów europejskich). Wręczenie nagrody odbyło się 26 listopada 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

 


 

Stypendia MNiSW 2014/2015 za wybitne osiągnięcia

Panowie Marcin Kasprzyk i Piotr Krzyżanowski (studenci V roku kierunku prawo) oraz mgr Robert Krzysztof Tabaszewski (uczestnik studiów doktoranckich na WPPKiA) otrzymali w r. akad. 2014/2015 prestiżowe stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

 


 

Dr Grzegorz Skrobotowicz w programie TransFormation.doc

Pan dr Grzegorz Skrobotowicz został laureatem programu TransFormation.doc, realizowanego w ramach projektu systemowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 

 


 

Studentki Prawa KUL z wizytą w Delta State University

dsu-logoW dniach 29 września – 8 października 2015 r. studentki prawa KUL - panie Julia Dąbek, Monika Jurek, Magdalena Kaczorowska, Alicja Woźniak, laureatki konkursu „Społeczeństwo, prawo i administracja w Stanach Zjednoczonych”, wraz z pracownikiem naukowo-dydaktycznym WPPKiA - mgr Pauliną Liszką, wizytowały amerykańską uczelnię Delta State University w Cleveland, Mississippi.  Czytaj dalej...

 


 

Nagroda w konkursie zorganizowanym przez Prokuratora Generalnego

Pan dr Grzegorz Skrobotowicz zdobył w 2015 roku II nagrodę w ogłoszonym przez Prokuratora Generalnego konkursie "Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego". Konkurs pod patronatem wydawnictwa Wolters Kluwer został ogłoszony w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 15 października 2015 r. 


 

Sukcesy studentów w konkursach z zakresu prawa podatkowego

 

Studenci WPPKiA od lat z powodzeniem uczestniczą w ogólnopolskich konkursach sprawdzających wiedzę z zakresu prawa podatkowego. 

W 2013 roku Bartosz Sobierajski i Dawid Rusiński zostali finalistami IX edycji konkursu w dziedzinie doradztwa podatkowego ,,Experience PwC” organizowanego przez Pricewaterhouse Coopers (PwC).

W 2014 roku drużyna KUL w składzie: Artur Sałbut, Bartosz Sobierajski, Aleksandra Korzeniowska, Dawid Rusiński zakwalifikowała się do finału i ostatecznie zajęła 5 miejsce w IX edycji prestiżowego konkursu o tematyce podatkowej ,,EYe on Tax” organizowanego przez firmę EY. Jury.  

W 2015 roku Joanna Marczuk i Paulina Brejdak wzięły udział w finale konkursu podatkowego na najlepszą glosę do wyroków NSA, WSA, TK albo TSUE zapadłych w latach 2014-2015. Reprezentantki KUL wygłosiły referaty na XVIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej: Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych, organizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. Pani Joanna Marczuk zdobyła III nagrodę oraz wyróżnienie w postaci praktyk w Dziale Podatkowym w Crido Taxand.


Wyróżnienie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego dla ks. Piotra Stanisza

Zarząd Główny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego przyznał Wyróżnienie Naukowe Lubelszczyzny Sertum Scientiarum Lublinense za 2017 rok ks. dr. hab. Piotrowi Staniszowi, prof. KUL, kierownikowi Katedry Prawa Wyznaniowego KUL, za wydaną w języku angielskim książkę pt. "Religion and Law in Poland" jako wyróżniające się osiągnięcie Lubelskiego Środowiska Naukowego.


Sukcesy Drużyny KUL w konkursie z prawa wyznaniowego

Studenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zajmują czołowe lokaty w Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego. W 2017 r. pani Dominika Flis zajęła I miejsce (ex aequo z reprezentantem UJ), zaś Katarzyna Machowska zajęła III miejsce (jury zdecydowało o nieprzyznawaniu II nagrody). W 2018 r. pani Emilia Gągol z IV roku prawa zdobyła I miejsce. Opiekunem naukowym drużyny KUL jest dr Michał Zawiślak z Katedry Prawa Wyznaniowego. Konkurs jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Uniwersytet Opolski (Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UO).


 

 

zestawienie aktualizowane na bieżąco...

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2018, godz. 14:13 - Marta Ordon