02a11q1a__400
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dziekanat Wydziału Filozofii

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 81 445 + 4251, + 4295

www.kul.pl/filozofia

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2013, godz. 09:59 - Ewa Grygierzec