Instytut Jana Pawła II KUL,
w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
zaprasza 18 maja 2016 r. na KUL do sali CN-208
na ogólnopolską sesję naukową zatytułowaną

 

Nauka i technika
wobec chrześcijańskiej wizji rzeczywistości

 

Program

 

 • 14.30 Otwarcie i prowadzenie konferencji – dr hab. Monika Walczak, prof. KUL, Dziekan Wydziału Filozofii KUL
 • 14.45 Personalistyczne uwarunkowania decyzji lekarskich – prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński, kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii, Prorektor do spraw Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • 15.15 Psychologia a chrześcijaństwo. Uwagi z perspektywy metapsychologicznej – prof. dr hab. Jan F. Terelak, kierownik Katedry Psychologii Pracy i Stresu, Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • 15.45 Wartości chrześcijańskie jako niestandardowe czynniki epistemiczne – dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL, kierownik Katedry Metodologii Nauk KUL
  • 16.15 Dyskusja
  • 16.45 Przerwa na kawę
 • 17.00 Znaczenie tajemnicy w fizyce – prof. dr hab. Krzysztof Meissner, Katedra Teorii Cząstek i Oddziaływań Elementarnych, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 • 17.30 Inżynier XXI wieku w „wymiarze nietechnicznym” – prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, dyrektor Instytutu Inżynierii Produkcji, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
 • 18.00 Kultura a technika. Kultura chrześcijańska – technika chrześcijańska? – prof. dr hab. Andrzej Kiepas, kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Filozofii Cywilizacji, Uniwersytet Śląski
  • 18.30 Dyskusja
  • 19.00 Zakończenie konferencji

 

 

Sesja została zorganizowana dzięki pomocy finansowej Miasta Lublin

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2016, godz. 12:03 - Andrzej Zykubek