Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25 czerwca 2019 r. dr hab. Jan Kłos z Katedry Etyki Szczegółowej otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Pan Profesor jest absolwentem filozofii i anglistyki KUL. Zajmuje się etyką społeczno-polityczną, historią doktryn społeczno-politycznych, etyką, aksjologicznymi podstawami systemów politycznych.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2019, godz. 11:53 - Andrzej Zykubek