Dane:

Interesuje się ikonografią chrześcijańską i dziejami sztuki dawnej, szczególnie dorobkiem artystycznym środowisk franciszkańskich w Polsce. W ramach zakonnej pracowni artystycznej (Pracownia św. Łukasza) w klasztorze bernardynów w Lublinie prowadzi warsztaty pisania ikon oraz zajęcia dydaktyczne związane z zagadnieniami sztuki sakralnej oraz teologii ikony. We współpracy z klasztorami franciszkanów na Ukrainie zaprojektował i nadzorował odbudowę zniszczonych zabytkowych klasztorów i kościołów. Obecnie, jako autor całościowego projektu, nadzoruje prace budowlane i dekoracyjne franciszkańskiej kalwarii plenerowej w Szarogrodzie na Podolu.

Życiorys:

Urodzony 19 czerwca 1968 roku w Myślenicach. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem. W 1988 roku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych OFM (OO. Bernardynów). W roku 1995 uzyskał magisterium z teologii. W latach 1997-2002 odbył studia w Instytucie Historii Sztuki KUL, zwieńczone tytułem magistra historii sztuki. W roku 2007 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki na podstawie obronionej rozprawy: "Theatrum sacrum we wnętrzach kościołów bernardyńskich jako wyraz sarmackiej religijności polskich bernardynów", napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Lileyki. Od października 2008 roku pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Autor: Cyprian Moryc
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, godz. 09:48 - Rafał Nawrocki