W dniu 11 lutego 2019 r. w Tuchowie
zmarł absolwent Wydziału Filozofii KUL,
długoletni Profesor filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów
w Tuchowie i Krakowie

 

+ PROF. EDMUND MORAWIEC CSsR

 

1930 - 2019

 

Odszedł do domu Ojca mając 88 lat,
w 69 roku życia zakonnego i 62 roku kapłaństwa

 

Msza św. pogrzebowa odbędzie się
w poniedziałek, 18 lutego, o godz. 12:00 w kościele
pw. św. Klemensa Hofbauera w Warszawie, ul. Karolkowa 49.
Pół godziny wcześniej rozpocznie się różaniec.

Śp. o. Edmund Morawiec zostanie pochowany
w kwaterze redemptorystów na Cmentarzu Wolskim w Warszawie.

 

 

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Edmund,
którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem,
radował się wiecznie w niebieskiej chwale.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2019, godz. 18:35 - Andrzej Zykubek