Podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który odbył się w Toruniu między 19 a 21 lutego, zainaugurowała działalność Akademia Kopernikańska.Wśród wybitnych polskich naukowców powołanych przez prezydenta Andrzeja Dudę w jej składzie znalazł się logik o. prof. Marcin Tkaczyk. Podstawowym celem Akademii jest wzmocnienie pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

 

Działalność Akademii będzie koncentrować się na wybranych obszarach, w których aktywny był jej patron Mikołaj Kopernik - nie tylko wybitny astronom i twórca teorii heliocentrycznej, ale również m.in. prawnik, dyplomata, lekarz. W skład Akademii wejdzie maksymalnie 120 naukowców, w połowie z Polski i z zagranicy, którzy zasiądą w jednej z jej pięciu izb: Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, Nauk Medycznych, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Filozofii i Teologii oraz Nauk Prawnych.

 

***

 

O. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk jest franciszkaninem, filozofem specjalizującym się w logice, który obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Logiki KUL. W przeszłości był m.in. prodziekanem (2012-2013) i dziekanem Wydziału Filozofii (2013-2015), a także prorektorem ds. nauki i kontaktów międzynarodowych (2015-2017).

Doktoryzował się na podstawie rozprawy „Problem stosowalności HW-rozszerzenia systemu logiki modalnej T w dziedzinie fizyki” (2005). Habilitację uzyskał na podstawie dorobku naukowego i rozprawy „Logika czasu empirycznego. Funktor realizacji czasowej w językach teorii fizykalnych” (2010). Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał w 2017 roku.

Jest laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę „Logika czasu empirycznego” (2011), Lubelskiej Nagrody Naukowej za książkę „Futura Contingentia” (2016) oraz wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki za książkę „Logiki pozycyjne. Metateoria i zastosowania” (2016).

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2023, godz. 00:09 - Andrzej Zykubek