1. Złożenie oświadczenia o osiągnięciach naukowych.

 

Zgodnie z art. 265 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce osoba, której osiągnięcia są wykazywane na potrzeby ewaluacji, składa oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin, o których mowa w art. 343 ust. 7 i 8, a w przypadku doktoranta: 1) w dyscyplinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska, albo 2) w jednej z dyscyplin zawierających się w dziedzinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska.

 

2. Umieszczenie publikacji na koncie ORCID.


Zgodnie z art. 265 ust. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji, jeżeli informacje o nich są umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami określonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 353 pkt 1. Informacje wprowadzają do bazy danych osoby prowadzące działalność naukową.

Zob. więcej ⇒ na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej.

Utworzenie profilu autora w systemie PBN (⇒ zob. więcej).


Połączenie konta użytkownika systemu PBN z kontem ORCID (⇒ zob. więcej).

Przesyłanie publikacji do ORCID (⇒ zob. więcej).


Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2020, godz. 13:59 - Magdalena Sawa