Collegium_Iuridicum_fronton.JPGW ramach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji funkcjonują obecnie cztery instytuty: Instytut Prawa, Instytut Prawa Kanonicznego, Instytut Administracji oraz utworzony w 2009 r. Instytut Europeistyki.

Wydział prowadzi studia na czterech kierunkach: prawo, prawo kanoniczne, administracja i europeistyka (od 2011 r. również w j. angielskim - European Studies). Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Aktualnie na Wydziale pracuje 133 pracowników, studiuje 4640 osób, w tym na prawie - 1796 osób, na prawie kanonicznym - 242 osoby, na administracji - 1682 osoby, na europeistyce - 266 osób. Uczestnikami studiów doktoranckich są 222 osoby. 3801_53336_mini.jpgWydział prowadzi także studia podyplomowe. Baza lokalowa Wydziału została poszerzona w 2008 r. przez otwarcie nowego gmachu - Collegium Iuridicum (ul. Spokojna).

 

Ważnym elementem zaangażowania pracowników Wydziału w rzeczywistość społeczno-polityczną jest współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz udział w pracach komisji sejmowych. Przejawem aktywności naukowej jest również organizowanie międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji i seminariów, które stają się miejscem spotkania teoretyków i praktyków prawa. konferencja_12_4_2010_258Owocem tych spotkań są publikacje naukowe dotyczące reform ustrojowych i społecznych, prawa europejskiego, prawa gospodarczego, konstytucyjnego, finansów państwa, prawa wyznaniowego, prawa konkordatowego czy prawa małżeńskiego.
 
Wydział współpracuje z prawniczymi ośrodkami akademickimi Europy i USA, m.in. z Katolickim Uniwersytetem Pétera Pázmány w Budapeszcie, Katolickim Uniwersytetem w Leuven, Katolickim Uniwersytetem Najświętszego Serca w Mediolanie, Uniwersytetem Karola w Pradze, Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie, podczas_wizyty_w_kijowskim_uniwersytecie_prawa_narodowej_akademii_nauk_ukrainy_-_20-22.12.2009_r._171-245_245Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie, Uniwersytetem Wileńskim, Uniwersytetem Aldo Moro w Bari, Kijowskim Uniwersytetem Narodowym oraz uniwersytetami w Alba Iulia, Sassari, Ołomuńcu, Passau. ponadto Wydział współpracuje z następującymi instytucjami: Szkołą Prawa Chicago-Kent, Instytutem Kanonistycznym w Poczdamie, Kongregacją Spraw Kanonizacyjnych, Towarzystwem Polityki Prawnej w Trewirze (Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik) i Stowarzyszeniem na rzacz Religii i Wolności Religijnej w Unii Europejskiej z siedzibą w Bischofsgrün (Gesellschaft für Religion und Religionsfreiheit in der Europäischen Union e.V.), Stowarzyszeniem Kanonistów Słowacji i Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich.
Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2013, godz. 00:49 - Marta Ordon