kliknij, aby pobrać książeczkę w pliku pdf

 

22 października 2009 r. odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu Prof. Władysława Stróżewskiego. Promocja doktorska miała miejsce 26 czerwca 1958 r. na ówczesnym Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL.

 

Profesor W. Stróżewski jest uczniem Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca i Stefana Swieżawskiego. Przez kilka lat prowadził zajęcia z estetyki na KUL. Jest emerytowanym Profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecne pracuje w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Jest wybitnym uczonym, o olbrzymim dorobku naukowym, m.in. książek Istnienie i wartość (1981), Dialektyka twórczości (1983), W kręgu wartości (1992), Wykłady o Platonie. Ontologia (1993), Istnienie i sens (1994), Wokół piękna. Szkice z estetyki (2002), O wielkości. Szkice z filozofii człowieka (2002), Ontologia (2004). Doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003).

Pan Profesor W. Stróżewski pielęgnuje ideały autonomicznie i maksymalistycznie pojętej filozofii klasycznej w dialogu z filozofią współczesną, szczególnie w zakresie teorii bytu i wartości. Uprawianie filozofii traktuje jako swą życiową i społeczną misję. Nawet w najtrudniejszych czasach dominacji komunistycznej nie zdradził służby prawdzie i autentycznemu dobru. Łączy wyraziście wyrażane poglądy z postawą mediacyjną, integrując środowisko polskich filozofów. Pan Profesor cieszy się w nim niekwestionowanym autorytetem za rzetelność naukową i moralną prawość, m.in. jako wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i odnowiciel „Kwartalnika Filozoficznego”. Ceni dorobek Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, czemu daje publiczny wyraz, np. 20 września 2008 r., gdy podczas uroczystego zakończenia VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Warszawie wskazał wyraziście, że KUL jako jedyna polska uczelnia nie ugiął się pod komunistyczną presją i służył wiernie prawdzie.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2017, godz. 19:22 - Andrzej Zykubek