Z żalem, choć pełni nadziei, zawiadamiamy, że
31 maja 2017 r. po ciężkiej chorobie zmarł

 

HENRYK SKRZYPEK

 

dr nauk biologicznych,
miłośnik przyrodoznawstwa i filozofii przyrody,
oddany sympatyk i długoletni wykładowca na Wydziale Filozofii KUL,
wyjątkowy nauczyciel, wychowawca i erudyta,
uczestnik wielu konferencji i dyskusji,
wybitny organizator, oddany Uniwersytetowi
współtwórca Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
i Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL,
wierny Przyjaciel

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę, 3 czerwca, o godz. 14.00
w Kościele Matki Bożej Anielskiej w Motyczu k. Lublina

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

 

 

Henryk Skrzypek

 

Urodzony 23 kwietnia 1953 roku w Jastkowicach

Zmarł 31 maja 2017 roku w Lublinie

 

absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

pracownik Katedry Ochrony Środowiska na Wydziale Filozofii KUL

pracownik Katedry Zoologii i Ekologii Bezkręgowców

na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL oraz

Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL

członek Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2017, godz. 15:13 - Andrzej Zykubek