Prosimy o zapoznanie się z wdrożoną obecnie, w związku Zarządzeniem Rektora KUL z dn. 17.03.2020 r. oraz zgodnie z decyzją Władz Wydziału,  organizacją pracy Sekretariatu WPPKiA na okres od 18.03.2020 r.

Pracownicy Sekretariatu będą realizować swoje obowiązki zdalnie oraz przebywać na dyżurach w wyznaczonych dniach. Dyżury będą odbywać się w godz. 7.30-13.30.

Korespondencję można odbierać w zwykłym miejscu w pok. C-725, do którego dla pracowników Wydziału dostęp zapewni osoba dyżurująca. Tam także prosimy zostawiać korespondencję przeznaczoną dla Wydziału. W dni, kiedy dyżuruje Sekretariat Wydziału, korespondencję prosimy pozostawiać w pok. C-739.

Kierując się wskazaniami Rozporządzenia JM Rektora KUL z dnia 11.03.2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, a także sytuacją ogólną, prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Sekretariacie do niezbędnego minimum i zawsze, kiedy jest to możliwe, korzystanie z kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 

Organizacja pracy Sekretariatu WPPKiA od 18.03.2020 r.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2020, godz. 13:58 - Adam Jankowski