Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych, ponadprogramowych zajęć realizowanych w ramach projektu Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL.

W ramach projektu organizowane są m.in. zajęcia specjalistyczne dla studentów kierunku European Studies oraz bezpłatne zajęcia specjalistyczne dostosowane do potrzeb aplikacji dla studentów kierunku Prawo.

Ze szczegółami projektu można się zapoznać na stronie www.kul.pl Tam można także znaleźć informacje o rekrutacji na poszczegolne zajęcia prowadzone w ramach projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2012, godz. 12:12 - Marta Ordon