Porozumienie_WF_PMM

 

W dniu 13 marca 2014 r. ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL, Dziekan Wydziału Filozofii, oraz dr Tomasz Kranz, Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku, podpisali porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy. Celem porozumienia jest organizacja praktyk oraz wolontariatów studenckich, które w szczególności skierowane są do studentów kierunku kulturoznawstwo. Sygnatariusze zobowiązali się do wzajemnej promocji i podejmowania inicjatyw edukacyjnych wśród studentów Wydziału, w tym uruchomienia w programie studiów kulturoznawstwa zajęć Muzea w miejscach pamięci jako zjawisko kulturowe, które poprowadzi dr Kranz.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2014, godz. 21:18 - Anna Starościc