Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek powołał 20 stałych członków Rady ds. Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej celem jest stworzenie płaszczyzny do współpracy między naukowcami z różnych dziedzin, tak aby mogli wymieniać poglądy dotyczące propozycji reform szkolnictwa wyższego i perspektyw jego rozwoju. Wśród nominowanych znaleźli się pracownicy Wydziału Filozofii KUL:

 

  • dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL,
  • dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL,

a także 

  • ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki (Wydział Teologii),
  • dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL (Wydział Nauk Humanistycznych),
  • ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji).

 

Powołanym naukowcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2016, godz. 01:09 - Andrzej Zykubek