Prawne aspekty i pozaprawne konsekwencje organizacji EURO 2012

12 maja 2009 r.

C-1031

 

 

PANEL I

Prawne aspekty organizacji EURO 2012

Moderator: dr Marcin Szewczak

 

Elżbieta Jakubiak

Przewodnicząca Sejmowej Komisji Sportu i Turystyki

 

Patrycja Wolińska

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury RP

 

Mirosław Drzewiecki

MInister Sportu i Turystyki RP

 

Marcin Herra

Prezes Spółki PL 2012

 

 

PANEL II

Konsekwencje organizacji EURO 2012

Moderator: red. Jacek Sadowski

 

prof. Zyta Gilowska

 

Jacek Foks

Zastępca Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

 

dr Jarosław Kit

 

Andrzej Cudak

Dyrektor Sekretariatu ds. EURO 2012 m. st. Warszawy

 

 

PANEL III

Województwo lubelskie a organizacja EURO 2012

Moderator: red. Marcin Bielesz

 

Elżbieta Kołodziej-Wnuk

Zastępca Prezydenta Miasta Lublina

 

Krzysztof Grabczuk

Marszałek Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

Janusz Grobel

Prezydent Miasta Puławy

 

Andrzej Ćwiek

Burmistrz Miasta Nałęczowa

 

Krzysztof Dunia

Burmistrz Miasta Kazimierza Dolnego n. Wisłą

 

Wojciech Gucma

Prezes Zarządu Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów S.A.

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2013, godz. 20:37 - Marta Ordon